Вже цьогоріч, в порядку екстериторіального погодження документацій із  землеустрою, експерти Держгеокадастру в Івано-Франківській області опрацювали 7 540  проєктів  землеустрою що надійшли з інших областей через онлайн-сервіс.       Позитивну оцінку експертів отримали 6 164 проєкти щодо відведення земельної ділянки, а негативну – 1 376 і через наявність суттєвих зауважень, повернуті розробникам з негативними висновками. Також, впродовж кварталу скеровано для опрацювання та погодження спеціалістам з інших областей  6 225 документацій із землеустрою, позитивно оцінено 5 090  проєкти, 1 135 – негативно і повернуто для доопрацювання.

Слід зазначити, що застосування практики екстериторіального погодження унеможливлює безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою з посадовими особами, як однієї із складових службових зловживань чи корупційних діянь, суттєво спрощує погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з мінімальними витратами як для набувача права на земельну ділянку (замовника документації із землеустрою), так і для системи Держгеокадастру в цілому. У Івано-Франківській області кількість працівників, що отримали статус експерта, становить 37 осіб.

Довідково:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» розгляд та погодження або відмова в погодженні документації із землеустрою здійснюються працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу Держгеокадастру.