Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області у своїй діяльності дотримується принципів відкритості й прозорості.

      Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає порядок реалізації права громадянина на публічну інформацію та чіткі процедури її надання для органів влади.

    Згідно з Законом, публічною є відображена й задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень.

ПОРЯДОК
складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи