Державна експертиза землевпорядної документації – про що слід пам`ятати

Питання державної експертизи землевпорядної документації регулюються Земельним кодексом України, Законом України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (далі – Закон), Методикою проведення державної експертизи землевпорядної документації (далі – Методика), затвердженою наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної експертизи.

Відповідно до статті 1 Закону державна експертиза землевпорядної документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

Згідно із статті 6 Закону об’єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру.

Відповідно до статті 9 Закону обов’язковій державній експертизі підлягають:

— загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;

— схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

— проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

— проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

— проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

— проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

— проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

— технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Компетенція органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи розмежована пунктом 4 Методики.

Згідно з підпунктом 4.1.1. пункту 4 Методики до відання органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить проведення обов’язкової державної експертизи:

— загальнодержавних програм використання та охорони земель;

— схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень: Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення, а також територій відповідних рад;

— проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень: меж державного кордону України, меж областей, районів, міст, а також населених пунктів, які належать до курортів загальнодержавного значення;

— проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (щодо об’єктів загальнодержавного значення);

— проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів: міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення;

— проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо цінних земель (крім безоплатної передачі у власність для сільськогосподарських потреб у межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України), земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду (крім ведення рибогосподарської діяльності на території площею до 30 га), природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

— проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів: міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення;

— технічної документації з бонітування ґрунтів (на особливо цінних землях);

— технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення).

Відповідно до підпункту 4.2.1 пункту 4 Методики до відання територіальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належить проведення обов’язкової державної експертизи щодо:

— регіональних (республіканських Автономної Республіки Крим) програм використання та охорони земель;

— схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень (крім Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення), селищ і сіл, а також територій відповідних рад;

— проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж селищ, сіл, селищних та сільських рад;

— проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім об’єктів загальнодержавного значення);

— проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

— проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із особливо цінних земель у разі їх безоплатної передачі у власність для сільськогосподарських потреб у межах норм, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України, земель водного фонду для ведення рибогосподарської діяльності на території площею до 30 га;

— проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);

— проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

— технічної документації з бонітування ґрунтів;

— технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (крім міст Києва, Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення).

У разі, якщо землевпорядна документація не підлягає обов’язковій державній експертизі вона за ініціативою замовника або розробника об’єкта експертизи може бути подана для проведення добровільної державної експертизи (ст. 11 Закону) до експертного підрозділу територіального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Севастополі за місцем розташування земельної ділянки.