В області проведено реформування у 315 недержавних сільсько-господарських підприємствах, на основі яких на засадах приватної власності на землю створено 352 нових агроформувань ринкового типу.

Новостворені сільськогосподарські агроформування області уклали 92,2 тис договорів оренди із власниками земельних часток (паїв) на площу 82,5 тис. га.

Договори укладено з такими відсотками орендної плати:

– до 1,5% – 1713 договір (що складає 2% від усіх укладених);

– від 1,5% до 3% – 12057 (15%);

– від 3% і більше – 78408 (83%).

Розрахунок орендарів з орендодавцями за використання земельних часток (паїв) за 2011 рік проведений на суму 24701,9 тис.грн., що складає 101% від загальної суми виплат, за 2012 рік розрахунок проведений на суму 43189,91 тис. грн., що складає 83 % від загальної суми.

На кінець 2011 р. середній розмір орендної плати за гектар земельних паїв становив 296,3 грн., унаслідок переукладання договорів оренди упродовж 2012 року середній розмір орендної плати за гектар земельних часток збільшився і на початок 2013 року становить 630,6 грн. за гектар.