Розпорядник інформації

Головне управління Держкомзему
у Івано-Франківській області
вул. Ак.Сахарова, 34
м.Івано-Франківськ    76014

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

або

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати е-тail)

    Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

Посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника запитувача

Дата запиту, підпис