10 липня 2018 року Верховною Радою України за № 2498 прийнято  Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні»”, який набрав чинності з 1 січня 2019 року.

Вище вказаним Законом внесено зміни до Земельного кодексу України, Законів України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, “Про оренду землі”, тощо.

Вкрай важливою нормою є зміни, які вносяться до Закону України “Про оцінку земель” і які надають органам місцевого самоврядування додаткові повноваження у цій сфері.

У новій редакції статті 23 Закону України «Про оцінку земель» визначено, що технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації.

Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2статті 271 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, що редакція цієї статті до 01.01.2019 передбачала, що зазначена документація по земельних ділянках, розташованих за межами населених пунктів, затверджувалася районними радами.

    Як відомо, з 01.01.2019 р. набули зміни і до Податкового кодексу України, внесені Законом  від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Однією із змін є те, що згідно з п.271.2 ст. 271 ПКУ місцеві ради отримали право приймати рішення щодо НГО земельних ділянок, які розташовані не лише у межах населених пунктів, а й за їх межами.

П. 271.2 статті 271 викладено в наступній редакції: рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.