На виконання концепції реформи децентралізації активно проводиться перезавантаження системи земельних відносин в Україні.

Земельна реформа – це комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, здійснення яких забезпечує удосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного ладу, що відповідає характеру регульованої, соціально орієнтованої ринкової економіки країни. Вона є складовою частиною економічної реформи.

Децентралізація земельних відносин передбачає передачу права розпорядження землями громадам. Власність на землі перейде об’єднаним територіальним громадам.

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №15 (зі змінами), Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Відповідно до Положення про Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, затвердженого наказом Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 року № 308 (зі змінами) (далі – Положення), Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області (далі – Головне управління) є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане.

Завданням Головного управління є реалізація повноважень Держгеокадастру на території Івано-Франківської області.

Так, згідно з п.п. 13 п. 4 Положення Головне управління відповідно до покладених на нього завдань розпоряджається землями державної власності  сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному чинним законодавством, на території Івано-Франківської області.

Головним управлінням здійснено передачу земель державної власності сільськогосподарського призначення Об’єднаним територіальним громадам області площею 17,982 тис. га. Останніми здійснено державну реєстрацію переданих земель площею 13,913 тис. га.

Станом на 09.12.2019 року в частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості грунтів проведено 626 перевірок, за результатами яких складено 238 протоколів, 234 приписи.

Крім того, Головним  управлінням  здійснено захист інтересів держави в судах по 167 справах.