Порядок обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі