Для проведення державної експертизи подаються наступні документи:

  1. Заява про проведення державної експертизи землевпорядної документації:

– для фізичних осіб у разі проведення обов’язкової або добровільної експертизи (первинної, повторної, додаткової)

– для суб’єктів господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці) у разі проведення обов’язкової експертизи (первинної, повторної, додаткової)

(Взірець заяви для проведення експертизи)

  1. Копія договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації, завірені підписом та печаткою розробника об’єкту експертизи (стаття 39 Закону України “Про державну експертизи землевпорядної документації”);
  2. Оригінал землевпорядної документації, яка повинна бути пронумерована, прошита та скріплена печаткою розробника у відповідність до підпункту 3.3.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації;
  3. Оплата за проведення державної експертизи землевпорядної документації, яка зараховується на рахунок (Стаття 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

Відповідно до п. 3.3.2 Методики усі основні документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:
– додатки та передбачені законодавством погодження повинні бути підписані керівником відповідального органу (організації), скріплені його печаткою та мати термін дії;

– графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;

– кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

– кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

– письмова згода землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, повинна бути засвідчена нотаріально;

– документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи.

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

Для здійснення контролю за усуненням зауважень викладених увисновку державної експертизи землевпорядної документації необхідно надати до Головного управління Держгеокадастру  в Івано-Франківській області:

  1. Коректурний аркуш про усунення зауважень про усунення зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації, підписаний та скріплений печаткою розробника документації, що є додатком до листа замовника (п. 3.5.8 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої об’єкту державної експертизи.наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391);
  2. Оригінал висновку державної експертизи землевпорядної документації без сторонніх відміток;
  3. Оригінал доопрацьованого проекту.