Топографо-геодезичні та картографічні роботи проводяться з метою створення і своєчасного поновлення планово-картографічної основи при здійсненні землеустрою в порядку, визначеному Законом України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”(далі – Закон).

Згідно з цим  Законом,  суб’єктами топографо-геодезичної та картографічної діяльності є юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, відповідальний за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт. Під час проведення топографо-геодезичних, картографічних та кадастрових зйомок відповідно до Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 виконання топографо-геодезичних робіт, з використанням апаратури СРНС, обробка результатів вимірювань, отриманих за допомогою апаратури СРНС, здійснюється юридичними та фізичними особами, що мають необхідне технічне і технологічне забезпечення та у складі яких, за основним місцем роботи, є сертифікований інженер-геодезист, відповідальний за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт, дотримання технічних вимог до них, норм та правил їх виконання, встановлених Мінагрополітики, за наявності Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) встановленого зразка.

До уваги суб’єктів топографо-геодезичної і картографічної діяльності! Звертаємо Вашу увагу, що виконує топографо-геодезичні і картографічні роботи сертифікований інженер-геодезист, який несе відповідальність за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Також, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 № 65, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2014 р. за № 395/25172, затверджено Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт та  визначено, що вони поширюються на суб’єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи з метою створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної і картографічної продукції. У відповідності до цих Вимог виконавець робіт повинен мати на праві власності чи інших законних підставах цифрові аерокамери, аерофотоапарати, прилади для обробки аерофільмів та друку фотографій, сканери високої роздільної здатності, аналітичні та цифрові фотограмметричні прилади, точні та технічної точності тахеометри (електронні), теодоліти та нівеліри, комп’ютери та відповідне ліцензоване програмне забезпечення для виконання аерофототопографічних робіт, топографічних зйомок, кадастрових зйомок, топографічних робіт для забезпечення основи різних кадастрів.

Водночас, матеріали топографо-геодезиного змімання населених пунктів необхідних для початку розробки генеральних планів населених пунктів, повинні зберігатися у Держкартгеофонді України (відповідно до наказу Держгеокадастру від 12.12.2016 р. № 332 «Про покладення функцій з ведення Державного картографо-геодезичного фонду України» на ДНВП «Картографія», що приймає по актах та інвентаризує вказані матеріали), а також замовника (орган місцевого самоврядування) і виконавця робіт.

Тож суб’єкти підприємницької діяльності, що виконують на території Івано-Франківської області картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні роботи  зобов’язані безоплатно передавати Держкартгеофонду копії матеріалів виконаних робіт для архівного зберігання. Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» приймає за актами та інвентаризує вказані матеріали.

Копії матеріалів повинні бути виготовлені у формі та на носіях, що забезпечують довгострокове зберігання й подальше використання.

Здача матеріалів здійснюється відповідно до Закону України від 23 грудня 1998 р. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (зі змінами та доповненнями) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. №1344 (зі змінами та доповненнями).

Із вимогами до матеріалів і зразками супровідного листа, акта приймання-передачі, переліку матеріалів, які передаються до Держкартгеофонду, можна ознайомитися на сайті ДНВП «Картографія» за посиланням: http://kartographia.com.ua/dovidkovo-informatsiyniy-kartogeodezichniy-viddil/uvagi-kerivnikiv-geokadastru/

Матеріали направляються з супровідним листом та актом приймання-передачі матеріалів до Держкартгеофонду (в 2 прим.).

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області просить звертати увагу при замовленні топографо-геодезичних робіт у юридичних чи фізичних осіб на “лист розсилки” примірників готових матеріалів, щоб матеріали відповідно до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” надсилалися до Держкартгеофонду України (ДНВП “Картографія”). Адже у разі втрати чи необхідності повторного використання топографо-геодезичних чи картографічних матеріалів органами місцевого самоврядування – буде можливість замовити копії у Держкартгеофонді України.

Довідково: відповідно до статті 26 Закону України від 23 грудня 1998 р. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (зі змінами та доповненнями) суб’єкти топографо-геодезичних і картографічних робіт за порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову й кримінальну відповідальність згідно з законом.