• Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті здійснення землеустрою та оцінки земель, згідно із вимогами статті 32 Закону України «Про землеустрій».
  • Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель ведеться в електронній формі.
  • Ведення та адміністрування Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, який є держателем цього фонду. За рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, ведення та адміністрування Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель можуть здійснювати державні підприємства, що належать до сфери його управління і здійснюють заходи із створення та супроводження програмного забезпечення, необхідного для обліку, зберігання та оприлюднення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель.
  • Документація із землеустрою та оцінки земель Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель є державною власністю і не може передаватися у приватну власність.
  • Сертифіковані інженери-землевпорядники, які відповідають за якість робіт із землеустрою, зобов’язані безоплатно передавати документацію із землеустрою та оцінки земель до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді у місячний строк після її затвердження.

Порядок передачі такої документації визначається Положенням про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, а також порядок надходження, обліку, зберігання матеріалів у фонді, порядок користування такими матеріалами затверджує Кабінет Міністрів України.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України
від 17.11.2004 № 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою» (із внесеними змінами від 21.04.2021 № 393 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
встановлено, що залежно від виду документації із землеустрою та оцінки земель та рівня проведення землеустрою розробник такої документації та розробник технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок через електронний веб-портал Держгеокадастру або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг за заявою, форму якої наведено у додатку 1, безоплатно передає документацію із землеустрою та оцінки земель в електронній формі у місячний строк після її затвердження з використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт із:

  • землеустрою та оцінки земель, проведених на загальнодержавному рівні, – до Головного фонду;
  •   землеустрою та оцінки земель, проведених на регіональному рівні, – до регіонального фонду;
  • землеустрою та оцінки земель, проведених на місцевому рівні, – до місцевого фонду.

Документація із землеустрою та оцінки земель в електронній формі повинна відповідати таким вимогам:

формат зображення – кольоровий;

роздільна здатність – 300 точок на дюйм;

глибина кольору – не менше ніж 4 біти;

формат файла – PDF;

розмір файла – не більше ніж 300 мегабайтів.

Текст матеріалів документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі повинен бути розбірливим.

Держгеокадастр та територіальні органи Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі вносять її до системи електронного документообігу Держгеокадастру.

Документація із землеустрою та оцінки земель надходить до Державного фонду в електронній формі у вигляді затверджених схем, проектів, робочих проектів або технічної документації за переліком згідно з додатком 2.

Документація із землеустрою та оцінки земель, яка надійшла до Державного фонду в електронній формі, підлягає обліку за її видами в системі електронного документообігу Держгеокадастру.