Упродовж 2020 року,  в порядку екстериторіального погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, експерти Держгеокадастру в Івано-Франківській області опрацювали 24 652 проєкти землеустрою з інших областей. Позитивну оцінку експертів отримали 20 086 проєкти, а негативну – 4 566 і через наявність суттєвих зауважень, повернуті розробникам з негативними висновками. Також, цьогоріч скеровано для опрацювання та погодження спеціалістам з інших областей  18 026 документацій із землеустрою, позитивно оцінено 14 787 проєкти, 3 239 – негативно.

Загалом, від початку реалізації пілотного проекту екстериторіального погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, експертами територіальних органів Держгеокадастру Івано-Франківщини прийнято до опрацювання з інших областей  63 889 примірники землевпорядної документації, з яких: 49 365 оцінено позитивно, а негативні висновки отримали 14 524 проєкти. На розгляд до інших областей територіальними органами Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області було направлено 52 110 одиниць землевпорядної документації, з них: 39 301 – погоджено, 12 809  – повернуто на доопрацювання.

Слід зазначити, що застосування практики екстериторіального погодження унеможливлює безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою з посадовими особами, як однієї із складових службових зловживань чи корупційних діянь, суттєво спрощує погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з мінімальними витратами як для набувача права на земельну ділянку (замовника документації із землеустрою), так і для системи Держгеокадастру в цілому. У Івано-Франківській області кількість працівників, що отримали статус експерта, становить 48 осіб.

Довідково:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року №580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження документації із землеустрою територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» розгляд та погодження або відмова в погодженні документації із землеустрою здійснюються працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які вибрані за принципом випадковості системою електронного документообігу Держгеокадастру.