На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-IV та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 року № 3207-IV стан дотримання вимог антикорупційного законодавства знаходиться на постійному контролі у керівництва Головного управління.

Так, 25.01.2012 року на нараді Головного управління наголошено на дотриманні вимог ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-ІV, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 року № 3207-ІV та проаналізовано стан виконання вимог антикорупційного законодавства.

             28.02.2012 року Головним управлінням проведено семінар-нараду зі спеціалістами кадрової служби управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області на якій надавалися роз‘яснення Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012, заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру держслужбовцями та особами, які претендують на зайняття цих посад відповідно до ст. 12 «Фінансовий контроль» Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції». Наголошено на необхідності забезпечення подання державними службовцями управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та забезпечення інформування про зобов’язання подання державними службовцями управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2011 рік до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 року № 1395.

            Крім того, 27-28 лютого 2012 року 5 спеціалістів Головного управління, а 29-30 березня 2012 року 7 спеціалістів управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах пройшли навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Запобігання та протидія корупції в органах виконавчої влади» на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

                Головним управлінням розроблено та затверджено наказ від 23.02.2012 року № 50 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в Головному управлінні Держкомзему у Івано-Франківській області та управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області на 2012 рік». Даним наказом затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в Головному управлінні Держкомзему у Івано-Франківській області та управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області на 2012 рік та забезпечено безумовне виконання завдань передбачених планом заходів.

             З метою належного дотримання ст. 9, 14 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» листом Головного управління від 12.03.2012 року № 124/04 здійснено інформування управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області про обмеженння щодо роботи близьких осіб та урегулювання конфлікту інтересів. Також, листом від 12.03.2012 року № 1005/02/01 Головним управлінням проінформовано Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України про близьких осіб, які працюють в Головному управлінні, управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області.

   На виконання наказу Держземагентства України від 06.03.2012 року № 97 «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання і протидію корупції» наказом Головного управління від 19.03.2012 року № 87 затверджено Попередження про встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, зберігаються в особових справах державних службовців. Також, на виконання наказу Головного управління від 19.03..2012 року № 87 «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання та протидію корупції» сектором кадрової роботи, професійної підготовки та підвищення кваліфікації Головного управління забезпечується подання претендентами на зайняття посад державних службовців в органи Держкомзему інформації про працюючих органах Держземагентства близьких осіб, а також інформації про наявність (відсутність) корпоративних прав.

           Відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», Указу Президента України «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», наказу   Держземагентства   України   від   07.02.2012 року № 53, наказом Головного управління від 14.02.2012 року № 45 затверджено Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в Головному управлінні Держкомзему у Івано-Франківській області.

           Головним управлінням проводиться аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, налагоджена тісна співпраця з правоохоронними та державними контролюючими органами в напрямку запобігання антикорупційним діянням, у разі необхідності проводяться службові розслідування (перевірки) у випадках отримання інформації щодо одержання державними службовцями в системі Головного управління незаконних пільг та переваг.

           Відповідно до наказу Держкомзему від 24.02.2010 року № 197 Головним управлінням, забезпечується невідкладне надсилання до Держкомзему термінових повідомлень про факти із ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками Головного управління, управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах.

З метою інформування населення про діяльність Головного управління та забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.04 № 759-р “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації” призначено відповідального за зв’язки з громадськістю і взаємодію із засобами масової інформації. На виконання Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 року № 1336 «Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції» Головним управлінням забезпечено розміщення інформації стосовно посадових осіб Держкомзему, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень та окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції