На виконання Закону України « Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг», розпорядження Косівської райдержадміністрації від 01.08.2014 року № 246 «Про приведення у відповідність до чинного законодавства переліку адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації» та наказу Держземагентства України від 25.12.2014 року №425 «Про надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» надання 16 адміністративних послуг здійснюється відділом Держземагентства у Косівському районі з 01.01.2015 року через Центр надання адміністративних послуг Косівської райдержадміністрації.

З початку 2015 року спеціалістами відділу Держземагентства у Косівському районі станом на 31.08.2015 року надано громадянам та юридичним особам 3167 адміністративних послуг, в тому числі – 2342 на безоплатній основі, а саме:

         Видача відомостей з документації із землеустрою – 1;

         Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку – 509;

         Видача висновку про погодження документації із землеустрою із землеустрою -266;

         Надання довідки з державної статистичної звітності форми 6-зем -291;

         державна реєстрації земельної ділянки – 1135;

         надано за зверненням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з ДЗК про земельну ділянку -34;

         внесено відомостей змін до Державного земельного кадастру про земельних ділянок -53;

         виправлено технічних помилок у відомостях Державного земельного кадастру, які було допущено з вини органу, що здійснює його ведення -53;

На платній основі надано 825 адміністративні послуги, саме:

         надано відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку – 807;

         надано витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку через Інтернет -9

         виправлено технічних помилок у відомостях Державного земельного кадастру, які було допущено не з вини органу, що здійснює його ведення – 9

В результаті чого, в місцевий бюджет Косівської міської ради за 2015 рік надійшло 44220,0грн.