13122WX545204

№ 98 (841)

12.12.2013

216081

ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38331128

1.3. Місцезнаходження: вул.Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ, 76014

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агентство земельних ресурсів України, 37552980

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 71.12.1 – послуги інженерні (Проведення інвентаризації частини земель в межах населеного пункту села Угорники Угорницької сільської ради Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Головне управління Держземагентства в Івано-Франківській області, вул.Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ,76014

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати укладання договору до 27 грудня 2013 року

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю: www.ifoblzem.if.ua

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №180176, “ВДЗ” №81 (824) від 14.10.2013р.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях:

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №199675, “ВДЗ” №92 (835) від 21.11.2013р.

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною:

ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” – 15.11.2013р.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю:

ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” – 06.12.2013р.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” – 197770,76  грн.  (з ПДВ)

8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

9. Інформація про переможця торгів:

9.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи): ДП “Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника: 00689190

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи): вул.Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ, 76014

9.4. Номер телефону, телефаксу: (0342) 52-33-38

10. Інформація про рамкову угоду

10.1. Дата та номер рамкової угоди:

10.2. Учасники рамкової угоди:

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:

11. Iнформація для оператору прийому:

12. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

 

Голова комітету з конкурсних торгів Боднарчук Володимир Дмитрович

 

_________________________

(підпис, М. П.)