ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                         Наказом Міністерства економіки України

                                                                                                                                                                                        26.07.2010  №922 

РІЧНИЙ   ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ІЗ ЗМІНАМИ

на 2012 рік

Управління Держкомзему у Косівському районі Івано-Франківської області

( найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)                                                                    

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних

Коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких

планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Надання послуг з виконання окремих етапів платних адміністративних послуг

 

1134

 

Державний бюджет

КПКВК 2803010

 

 

В одного учасника

 

Травень – червень

 

 

 

72.30.2

Надання послуг з оброблення даних обчислювальними засобами

1134

Державний бюджет

КПКВК 2803010

 

В одного учасника

Листопад-грудень

 

72.30.2

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від __14.11.2012 р.__ № __1__.

Голова комітету з конкурсних торгів           _Поціхович В.І.                   _____________     _____________________

( прізвище, ініціали )                                                                                   (підпис)               М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів     __Гринюк Я.В.                       ____________     ____________________