ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

 

ЗВІТ про результати проведення процедури відкритих торгів № 1 від 17.09.2012 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Головне управління Держкомзему у                            Івано-Франківській області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 20552345

1.3. Місцезнаходження. вул.Ак.Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ, 76014

1.4.     Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).                                                                                             Лісевич Ганна Михайлівна – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності – секретар комітету з конкурсних торгів, тел.(0342)520439. Е-mail: r76@ukr.net

1.5.     Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державний комітет України із земельних ресурсів, 00032632.

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету (субвенція місцевого бюджету державному).

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. код 74.20.7 – консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів Івано-Франківської області)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.                 3 лоти.

         3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул.Ак.Сахарова, 34, м.Івано-Франківськ, 76014, Головне управління Держкомзему у Івано-Франківській області

         3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.               З дати укладання договору до 31.12.2012.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності). ifoblzem.if.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №243740, “ВДЗ” №85 (687) від 16.07.2012р.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях                              (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.                                                           №277829, “ВДЗ” №103 (705) від 27.08.2012р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №287897, “ВДЗ” № 111(713) від 17.09.2012 р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. Пять.

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та    проектний інститут землеустрою»

Державне підприємство “Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”

Івано-Франківська регіональна філія державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»  

Приватне підприємство “Прикарпатський земельний центр”

Приватне підприємство «Карпатгеосервіс»

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Код ЄДРПОУ 00689190    

Код ЄДРПОУ 20553899

Код ЄДРПОУ 21616582

Код ЄДРПОУ 37794584

Код ЄДРПОУ 34159766

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

76014, м.Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 34

      

76014, м.Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 23 а

 

76019, м.Івано-Франківськ, вул.Макухи, 41а

 

76000, м.Івано-Франківськ , вул.Бельведерська, 5/2

 

м.Косів, вул.Гвардійська, 22

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

15.08.2012р. 09.30

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

15.08.2012р. 11.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.

Лот 1: три

Лот 2: чотири

Лот 3: три.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та    проектний інститут землеустрою»

 Лот 2: 395370,44 грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч триста сімдесят гривень сорок чотири копійки) з урахуванням ПДВ.

Лот 3:   312672,16 (триста дванадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні шістнадцять копійок) з урахуванням ПДВ.

Державне підприємство “Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”

Лот2: 398441,35 грн. (триста дев’яносто вісім тисяч чотириста сорок одна гривня тридцять п’ять копійок) з урахуванням ПДВ.

Лот 3: 309190,74 грн. (триста дев’ять тисяч сто дев’яносто гривень сімдесят чотири копійки) з урахуванням ПДВ.

Івано-Франківська регіональна філія державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»  

Лот 1: 291058,03 грн. (двісті дев’яносто одна тисяча п’ятдесят вісім гривень три копійки) з урахуванням ПДВ.
         Лот 2: 395697,18 грн.(триста дев’яносто п’ять тисяч шістсот дев’яносто сім гривень вісімнадцять копійок ) з урахуванням ПДВ.

Лот 3: 312896,41 грн.(триста дванадцять тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень сорок одна копійка) з урахуванням ПДВ.

Приватне підприємство “Прикарпатський земельний центр”

Лот 1: 289218,78 (двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті вісімнадцять гривень сімдесят вісім копійок) без ПДВ.

Лот 2: 396124,00 грн.(триста дев’яносто шість тисяч сто двадцять чотири гривні нуль копійок) без ПДВ.

Приватне підприємство «Карпатгеосервіс»

Лот 1: 295161,09 грн. (двісті дев’яносто п’ять тисяч сто шістдесят одна гривня дев’ять копійок) без ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Лот 1:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 289218,78 грн. без ПДВ ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 295161,09 грн. без ПДВ;

номер 5 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 289218,78 грн.(двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті вісімнадцять гривень сімдесят вісім копійок) без ПДВ.

Лот 2:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 395370,44 грн. з урахуванням ПДВ ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 398441,35 грн. з урахуванням ПДВ;

номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 395370,44 грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч триста сімдесят гривень сорок чотири копійки) в тому числі ПДВ 65895,07 грн. (шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять гривень  сім копійок).

 

Лот 3:  

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 309190,74 грн. (триста дев’ять тисяч сто дев’яносто гривень сімдесят чотири копійки) з урахуванням ПДВ ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 312896,41 грн. (триста дванадцять тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень сорок одна копійка) з урахуванням ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 309190,74 грн. (триста дев’ять тисяч сто дев’яносто гривень сімдесят чотири копійки), в тому числі ПДВ 51531,79 грн. (п’ятдесят одна тисяча п’ятсот тридцять одна гривня сімдесят девять копійок).

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 22.08.2012

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Лот 1:

Приватне підприємство “Прикарпатський земельний центр”

Код ЄДРПОУ 37794584

76000, м.Івано-Франківськ , вул.Бельведерська, 5/2

Лот 2:

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та    проектний інститут землеустрою»

Код ЄДРПОУ 00689190    

76014, м.Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 34

Лот 3:

 Державне підприємство “Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру”

Код ЄДРПОУ 20553899

76014, м.Івано-Франківськ, вул.Сахарова, 23 а

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

Лот 1: 11.09.2012.

289218,78 грн.(двісті вісімдесят дев’ять тисяч двісті вісімнадцять гривень сімдесят вісім копійок) без ПДВ.

Лот 2: 11.09.2012.

395370,44 грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч триста сімдесят гривень сорок чотири копійки) в тому числі ПДВ 65895,07 грн. (шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять гривень  сім копійок).

Лот 3: 11.09.2012.

309190,74 грн. (триста дев’ять тисяч сто дев’яносто гривень сімдесят чотири копійки), в тому числі ПДВ 51531,79 грн. (п’ятдесят одна тисяча п’ятсот тридцять одна гривня сімдесят девять копійок).

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та    проектний інститут землеустрою»

Державне підприємство «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру»

Івано-Франківська регіональна філія державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»  

Приватне підприємство «Прикарпатський земельний центр»

Приватне підприємство «Карпатгеосервіс»

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам. Відсутні.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та    проектний інститут землеустрою»

Державне підприємство «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру»

Івано-Франківська регіональна філія державного підприємства

«Центр державного земельного кадастру»  

Приватне підприємство «Прикарпатський земельний центр»

Приватне підприємство «Карпатгеосервіс»

 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. Відсутні.

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).                                                                                                                                                   Оцінка проводилася згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100.