На виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-IV та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 року № 3207-IV стан дотримання вимог антикорупційного законодавства знаходиться на постійному контролі у керівництва Головного управління.

В липні-серпні 2012 року сектором кадрової роботи, професійної підготовки та підвищення кваліфікації проведено конкурс на заміщення вакантних посад в головному управлінні та територіальних органах Держкомзему в області. В Головне управління конкурсною комісією рекомендовано на посади державних службовців 7 осіб. В кадровий резерв конкурсною комісією Головного управління рекомендовано зарахувати 5 осіб. На даний час в Головне управління прийнято на посади державних службовців за результатами конкурсу та спеціальної перевірки 5 осіб. Решта кандидатів на посади державних службовців проходять спеціальну перевірку відповідно до Указу Президента України від 25.01.12 №33 (із змінами). В територіальні органи на посади державних службовців конкурсною комісією Головного управління прийнято 24 особи. 4 особи рекомендовано конкурсною комісією в кадровий резерв.

Так, 10.09.2012 року на нараді Головного управління наголошено на дотриманні вимог ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 року № 3206-ІV, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 року № 3207-ІV та проаналізовано стан виконання вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, 26 вересня 2012 року 3 спеціаліста Головного управління та 21 спеціаліст управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах пройшли навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Запобігання та протидія корупції в органах виконавчої влади» на базі Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Головним управлінням розроблено та затверджено наказ від 23.02.2012 року № 50 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в Головному управлінні Держкомзему у Івано-Франківській області та управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області на 2012 рік». Даним наказом затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в Головному управлінні Держкомзему у Івано-Франківській області та управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області на 2012 рік та забезпечено безумовне виконання завдань передбачених планом заходів.

З метою належного дотримання ст. 9, 14 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» листом Головного управління від 12.03.2012 року № 124/04 здійснено інформування управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області про обмеженння щодо роботи близьких осіб та урегулювання конфлікту інтересів. Також, листом від 12.03.2012 року № 1005/02/01 Головним управлінням проінформовано Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України про близьких осіб, які працюють в Головному управлінні, управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Івано-Франківської області.

На виконання наказу Держземагентства України від 06.03.2012 року № 97 «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання і протидію корупції» наказом Головного управління від 19.03.2012 року № 87 затверджено Попередження про встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, зберігаються в особових справах державних службовців. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», наказу Держземагентства України від 20.07.2012 року № 347 наказом Головного управління від 30.07.2012 року № 175 внесено зміни та доповнення у Додаток 1 до наказу Гологвного управління від 19.03.2012 року № 87. Також, на виконання наказу Головного управління від 19.03.2012 року № 87 «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання та протидію корупції» сектором кадрової роботи, професійної підготовки та підвищення кваліфікації Головного управління забезпечується подання претендентами на зайняття посад державних службовців в органи Держкомзему інформації про працюючих органах Держземагентства близьких осіб, а також інформації про наявність (відсутність) корпоративних прав.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», Указу Президента України «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», наказу   Держземагентства   України   від   07.02.2012 року № 53, наказом Головного управління від 14.02.2012 року № 45 затверджено Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в Головному управлінні Держкомзему у Івано-Франківській області.

Наказом Головного управління «Про проведення перевірок організації, ведення та стану роботи із зверненнями громадян, правової роботи та роботи з питань запобігання і протидії корупції»» від 05.06.2012 року № 140, затверджено графік проведення перевірок стану організації роботи із зверненнями громадян, правової роботи та роботи з питань запобігання та протидії корупції у відділах, управліннях Держкомзему у містах, районах на   2012 рік. Так, згідно вищевказаного графіку 13.06.2012 року проведено перевірку виконання Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції, що підлягають здійсненню у 2012 році, оцінку організації роботи щодо виконання антикорупційного законодавства в управлінні Держкомзему у Богородчанському районі, 19.06.2012 року в управлінні Держкомзему у Галицькому районі, а 26.06.2012 року в управлінні Держкомзему у Верховинському районі.

Головним управлінням проводиться аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, налагоджена тісна співпраця з правоохоронними та державними контролюючими органами в напрямку запобігання антикорупційним діянням, у разі необхідності проводяться службові розслідування (перевірки) у випадках отримання інформації щодо одержання державними службовцями в системі Головного управління незаконних пільг та переваг.

Відповідно до наказу Держкомзему від 24.02.2010 року № 197 Головним управлінням, забезпечується невідкладне надсилання до Держкомзему термінових повідомлень про факти із ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками Головного управління, управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах.

З метою інформування населення про діяльність Головного управління та забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.04 № 759-р “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації” призначено відповідального за зв’язки з громадськістю і взаємодію із засобами масової інформації. На виконання Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 року № 1336 «Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції» Головним управлінням забезпечено розміщення інформації стосовно посадових осіб Держкомзему, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень та окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції.