ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

 

  1. 1.Питання на перевірку знання Конституції України.

 

  1. 2.Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

 

 

  1. 3.Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

  1. 4.Питання на перевірку знання положень земельного законодавства України та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

 

  1. 5.Питання на перевірку знання положень земельного законодавства України та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 3

                                                           До Порядку проведення іспиту кандидатів на                  

                                                                    заміщення вакантних посад державних службовців

                                               Головного управління Держкомзему у  

                                                               Івано-Франківській області, відділів (управлінь)

                                     Держкомзему у районах та містах

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією

 

__________________________________________________

(назва державного органу)

 

                                     від «___»____________ 20__р.

 

 

№п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                 _______________                         ______________

                                                                               (підпис)                                                                            (П.І.Б.)

Члени комісії                   _______________                         ______________

                                                                               (підпис)                                                                          (П.І.Б.)

                                           _______________                         ______________

                                                                              (підпис)                                                                           (П.І.Б.)

                                         _______________                         ______________

                                                                              (підпис)                                                                           (П.І.Б.)

                                         _______________                         ______________

                                                                              (підпис)                                                                           (П.І.Б.)

 

Секретар комісії               _______________                         ______________

                                                                              (підпис)                                                                           (П.І.Б.)