Додаток 1

                                                           До Порядку проведення іспиту кандидатів на                  

                                                                     заміщення вакантних посад державних службовців

                                               Головного управління Держкомзему у  

                                                               Івано-Франківській області, відділів (управлінь)

                                     Держкомзему у районах та містах

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу»
, «Про засади запобігання і протидії корупції», положень земельного законодавства та законодавства з

урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV. та V.

Відділ державного земельного кадастру

1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст.19 Земельного кодексу України).

2. Консервація   деградованих,   малопродуктивних   і   техногенно забруднених земель (ст. 171 Земельного кодексу України).

3. Призначення моніторингу земель (ст. 191 Земельного кодексу України).

4. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

5. Визначення земель лісового фонду та їх використання (ст.55-57 Земельного кодексу України).

6. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (ст.150 Земельного кодексу України).

7. Які землі належать до земель промисловості, зв’язку, енергетики та оборони? (ст.66,75,76,77 Земельного кодексу України).

8. Склад земель фермерського господарства та їх приватизація членами фермерського господарства (ст.12,13 Закону України “Про фермерське господарство” від 19.06.03 № 973-ІУ; ст.31,32 Земельного кодексу України).

9. Земельні ділянки особистих селянських господарств (ст.ЗЗ Земельного кодексу України: ст.5 Закону України „Про особисте селянське господарство” від 15.05.03 № 742-ІУ).

10. Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України).

11. Завдання ведення державного земельного кадастру (ст.195 Земельного кодексу України).

12. Складові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України.

13. Визначення поняття кадастрове зонування (ст.197 Земельного кодексу України).

14. Визначення поняття кадастрові зйомки (ст.198 Земельного кодексу України).

15. Визначення поняття “Бонітування грунтів” (ст.199 Земельного кодексу України),

16. Складові частини державного реєстру земель (ст.202 Земельного кодексу України).

17. Повноваження щодо ведення державного земельного кадастру (ст.15 Земельного кодексу України).

18. Визначення поняття облік кількості та якості земель (ст.203 Земельного кодексу України).

19. Економічна оцінка земель (ст. 200 Земельний кодекс України).

20. Визначення терміну Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень (ст.2 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”).

21. Система органів державної реєстрації прав (ст. 6 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”),

22. Принципи державної реєстрації прав (ст.3 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

23. Повноваження Державного реєстратора прав (ст. 8 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

24. Структура державного реєстру прав (ст.11 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

25. Картографічні дані Державного реєстру прав (ст.12 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

26. Підстави для державної реєстрації прав на нерухоме майно (ст.19 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

27. Вимоги до документів, що подаються на державну реєстрацію прав (ст. 17 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

28. Відповідальність за порушення процедури державної реєстрації прав (ст.30 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

29. Розділи (складові) Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі (п.2 наказу № 174 від 02.07.03 “Про затвердження Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель”).

30. Визначення терміну “Поземельна книга” (п.1 Порядку ведення Поземельної книги, затвердженого ПКМУ від 09.09.09 № 1021).

31. Відмова у державній реєстрації речових прав на нерухоме майно (ст.24 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень).

32. Які види оцінки землі встановлені законодавством? (стаття 200,201 ЗКУ, ст. 5 Закону України «Про оцінку земель»).  

33. Який вид оцінки застосовуються при продажу земельної ділянки ? (п.4 ст. 201 Земельного кодексу України).

34. Відповідно до якого закону справляється плата за землю (Закону України «Про плату за землю»).

35. Поняття розмежування земель державної та комунальної власності (ст.1 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”).

36. Які землі державної власності не можуть передаватися до земель комунальної власності при розмежуванні земель державної та комунальної власності (ст. 6 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, ч.З ст. 84 Земельного кодексу України)?

37. Які землі державної власності мають бути передані до земель комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст при розмежуванні земель державної та комунальної власності (ст. 7 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, ст. 83 Земельного кодексу України)?

 

 

Відділ землеустрою, моніторингу та охорони земель

1. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст.19 Земельного кодексу України).

2. Підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

3. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

4. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, (ст. 121 Земельного кодексу України).

5. Зміст охорони земель (ст. 164 Земельного кодексу України).

6. Визначення поняття “Рекультивація порушених земель” (ст. 166 Земельного кодексу України).

7. Особливості використання техногенно забруднених земельсільськогосподарського призначення (ст. 170 Земельного кодексу України).

8. Мета та завдання землеустрою ( ст 182, 183 Земельного кодексу України).                                      

9. Зміст землеустрою (ст. 184 Земельного кодексу України).

10. Органи, що здійснюють регулювання у сфері землеустрою (ст. 8 Закону України “Про землеустрій”).

11. Види документації із землеустрою (ст. 25 Закону України “Про землеустрій).

12. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

13. Визначення земель лісогосподарського призначення (ст.55-57 Земельного кодексу України).

14. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (ст.150 Земельного кодексу України).

15. Особливості надання громадянам та юридичним особам у власність та користування земель водного фонду (ст.59 Земельного кодексу України).

16. Які землі належать до земель промисловості, зв’язку, енергетики та оборони? (ст.66,75,76,77 Земельного кодексу України).

17. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва та городництва (ст.35,36 Земельного кодексу України).

18. Визначення   земель   природно-заповідного   фонду   та   іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (ст.43,44,46,47,50,51,53 Земельного кодексу України).

19. Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ст.7 Закону України „Про фермерське господарство” від 19.06.03             973-1 V).

20. Права та обов’язки фермерського господарства та його членів (ст. 14.15 Закону України „Про фермерське господарство” від 19.06.03 № 973-1 V).

21. Склад земель фермерського господарства та їх приватизація членами фермерського господарства (ст.12,13 Закону України “Про фермерське господарство” від 19.06.03 № 973-ІУ; ст.31,32 Земельного кодексу України).

22. Земельні ділянки особистих селянських господарств (ст.ЗЗ Земельного кодексу України: ст.5 Закону України „Про особисте селянське господарство” від 15.05.03 № 742-ІУ).

23. Умови договору оренди землі (ст.15 Закону України “Про оренду землі”                  від 06.10.98 №161-XIV).

24. Право оренди земельної ділянки (ст. 93 Земельного кодексу України; ст. 6 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 № 161-ХІV).

25. Порядок укладення договору оренди землі (ст.16 Закону України “Про оренду землі “від 06.10.98 №161-XIV).

26. Орендна плата за землю та її форми (ст.21,22 Закону України «Про оренду землі” від 06.10.98 №161-XIV).

27. Припинення та поновлення договору оренди землі (ст.31,32,33 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 №161-XIV).

28. Орендарі землі, їх права та обов’язки (ст.5,25 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 №161-ХІУ).

29. Підстави для проведення землеустрою (ст. 22 Закону України „Про землеустрій”).

30. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою (ст. 29 Закону України „Про землеустрій”).

31. Фінансування робіт із землеустрою (ст. 67 Закону України „Про землеустрій”).

32.Органи, які здійснюють регулювання у галузі охорони земель (ст. 5 Закону України „Про охорону земель”).

33.Система заходів у галузі охорони земель (ст. 22 Закону України „Про охорону земель”).

34.Документація із землеустрою в галузі охорони земель(ст. 25 Закону України „Про охорону земель”).

35. Консервація земель (ст. 51 Закону України „Про охорону земель”).

36.Особи, які мають право на земельну частку (пай) (ст. 1 Закону України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”).

37. Підстави для виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) (ст. 3 Закону України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”).

38. Які землі належать до земель транспорту? (ст.ст. 67-74 Земельного кодексу України).

 

Відділ оцінки та ринку земель

1. Які види оцінки землі встановлені законодавством? (стаття 200,201 ЗКУ, ст. 5 ЗУ «Про оцінку земель»).

2. Який вид оцінки застосовуються при продажу земельної ділянки (п.4 ст. 201 ЗКУ).

3. Відповідно до якого Закону України справляється плата за землю (Розділ ХІІІ Податкового кодексу України).

4. Який вид оцінки застосовується при оподаткуванні (п. 3 ст. 201 ЗКУ).

5. Хто є виконавцем нормативної та експертної грошової оцінки земель  (ст. 6, п.3 ст.18 «Про оцінку земель»).

6. Назвати розпорядників земель державної та комунальної власності (пункт 12 розділу Х ЗКУ, ст. 6-13 ЗКУ).

7. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах (ч. 2 ст. 136 ЗКУ).

8. Хто може проводити земельні торги (ч.3 ст. 137 ЗКУ).

9. Які відомості містяться у технічному паспорті земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги (ч.3 ст. 136 ЗКУ).

10. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного кодексу України).

11. Умови договору оренди землі (ст. 15 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 № 161-ХІV).

12. Орендна плата за землю та її форми (ст.ст.  21, 22 Закону України „Про оренду землі” від 06.10.98 № 161-ХІV).

13. Договір оренди землі та його строк дії (ст.ст. 13, 19 Закону України „Про оренду землі” від 06.10.98 № 161-ХІV).

14. Види документації із землеустрою (ст. 25 Закону України “Про землеустрій).

15. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України (ст. 42 Закону України “Про землеустрій”).

16. Визначення поняття “Бонітування грунтів” (ст.199 Земельного кодексу України).

17. Право оренди земельної ділянки (ст. 93 Земельного кодексу України; ст. 6 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 № 161-ХІV).

18. Орендодавці землі, їх права та обов’язки (ст.ст.  4, 24 Закону України  “Про оренду землі” від 06.10.98 № 161-XIV).

19. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам (ст.129 Земельного кодексу України).

20. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст.19 Земельного кодексу України).

21. Призначення моніторингу земель (ст. 191 Земельного кодексу України).

22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

23. Визначення земель лісового фонду та їх використання (ст.55-57 Земельного кодексу України).

24. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (ст.150 Земельного кодексу України).

25. Які землі належать до земель промисловості, зв’язку, енергетики та оборони? (ст.66,75,76,77 Земельного кодексу України).

26. Визначення поняття облік кількості та якості земель (ст.203 Земельного кодексу України).

27. Економічна оцінка земель (ст. 200 Земельний кодекс України).

28. Поняття розмежування земель державної та комунальної власності (ст.1 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”).

29. Які землі державної власності не можуть передаватися до земель комунальної власності при розмежуванні земель державної та комунальної власності (ст. 6 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, ч.З ст. 84 Земельного кодексу України)

30. Які землі державної власності мають бути передані до земель комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст при розмежуванні земель державної та комунальної власності (ст. 7 Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, ст. 83 Земельного кодексу України)?

31. Підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

32. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

33. Припинення договору оренди землі (ст.31,32 Закону України “Про оренду землі” від 06.10.98 №161-XIV).

34. Набуття права власності на землю іноземними державами. (ст.85 Земельного кодексу України).

 

Відділ державної землевпорядної експертизи та контролю за дотриманням ліцензійних умов

1. Яка документація підлягає державній експертизі (п.1.2. Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації).

2. Варіанти оцінки землевпорядної документації у висновках державної експертизи землевпорядної документації. (п.3.5.3. Методики проведення державної експертизи).

3. Поняття державної експертизи землевпорядної документації (ст.1 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації)

4. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам. (ст.129 Земельного кодексу України).

5. Набуття права власності на землю іноземними державами. (ст..85 Земельного кодексу України).

6. Використання земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж струмків, річок ( ст.62 Земельного кодексу України).

7. Форми та види державної експертизи (ст.8, 12 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808 –ІУ).

8. Вимоги до об’єкта державної землевпорядної експертизи (п.3.3.2 Методики проведення державної експертизи)

9. Підстави проведення землеустрою (ст. 22 ЗУ «Про землеустрій»)

10. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст.19 Земельного кодексу України).

11. Право власності на землю громадян (ст. 81 Земельного кодексу України).

12. Підстави набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України).

13. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

14. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121 Земельного кодексу України).

15. Склад земель природно – заповідного фонду (ст. 44 Земельного кодексу України).

16. Використання земель природно – заповідного фонду (ст. 45 Земельного кодексу України).

17. Спільна власність на землю (ст. 86 Земельного кодексу України).

18. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку                 (ст. 87 Земельного кодексу України).

19. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (ст. 89 Земельного кодексу України).

20. Право постійного користування земельною ділянкою (ст. 92 Земельного кодексу України).

21. Зміст права земельного сервітуту (ст. 98 Земельного кодексу України).

22. Види права земельного сервітуту (ст. 99 Земельного кодексу України).

23. Порядок встановлення земельних сервітутів (ст. 100 Земельного кодексу України).

24. Охоронні зони (ст. 112 Земельного кодексу України).

25. Санітарно-захисні зони (ст. 114 Земельного кодексу України).

26. Види документації із землеустрою (ст. 25 Закону України “Про землеустрій).

27. Виникнення права на земельну ділянку (ст. 125 Земельного кодексу України).

28. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

29. Визначення земель господарського призначення (ст.55Земельного кодексу України).

30. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (ст.150 Земельного кодексу України).

31. Особливості надання громадянам та юридичним особам у власність та користування земель водного фонду (ст.59 Земельного кодексу України).

32. Які землі належать до земель промисловості, зв’язку, енергетики та оборони? (ст.66,75,76,77 Земельного кодексу України).

33. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва (ст.35 Земельного кодексу України).

34. Визначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення (ст.43Земельного кодексу України).

35. Обовязкова державна експертиза (ст. 9 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації»).

36. Вибіркова державна експертиза (ст.. 10 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації).

37. Добровільна державна експертиза (ст.. 11 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації) .

38. Первинна, повторна та додаткова державна експертиза (ст.. 13,14,15 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації).

39. Спростування висновків державної експертизи (ст.. 37 ЗУ «Про державну експертизу землевпорядної документації).

40. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою (ст. 35 ЗУ «Про землеустрій).

41. Які види оцінки землі встановлені законодавством? (стаття 200,201 ЗКУ, ст. 5 Закону України «Про оцінку земель»).  

42. Грошова оцінка земельних ділянок ( ст. 201 Земельного кодексу України).

43. Економічна оцінка земель (ст..200 Земельного кодексу України).

44. Які є форми власності на землю.

45. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (ст..50 ЗУ «Про землеустрій»).

46. Поняття земельних торгів та форми їх проведення (ст. 135 Земельного кодексу України).

47. Суб’єкти державної експертизи (ст.7 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації № 1808-ІУ).

48. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах (ст..173 Земельного кодексу України).

49. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень (ст. 174 Земельного кодексу України).

50. Склад комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою (ст. 186-1 Земельного кодексу України).

51. Кадастрові зйомки, що включає кадастрова зйомка (ст. 198 Земельного кодексу України).

52. Субєкти права власності на землю (ст..80 Земельного кодексу України).

53. Склад земель історико-культурного призначення (ст. 53 Земельного кодексу України).

54. Визначення земель оздоровчого призначення (ст. 47 Земельного кодексу України).

55. Використання земель житлової та громадської забудови (ст.39 Земельного кодексу України).

56. Використання земельних ділянок з меліорованими системами (ст. 26 Земельного кодексу України).

57. Землі фермерського господарства (ст. 31 Земельного кодексу України)

58. Склад земель рекреаційного призначення (ст. 51 Земельного кодексу України).

59. Підстави прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (ст..11 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

60. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензій (ст..10 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

61. Видача копії ліцензії (ст..14 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

62. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії (ст..17 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ).

63. Підстави видачі дубліката ліцензії (ст..18 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ).

64. Підстави для анулювання ліцензій (ст..21 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ).

65. Оскарження рішення про анулювання ліцензії (ст..21 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ).

66. Підстави для переоформлення ліцензії (ст..16 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ).

67. Здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов (ст..20 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

68. Оформлення результатів перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов (ст..20 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

69. Визначення термінів: ліцензіат, ліцензія, ліцензійні умови та ліцензування (ст..1 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

 

 

Юридичний відділ

1. Зміст права власності, непорушність права власності (ст.317,321 Цивільного кодексу України).

2. Поняття і види права спільної власності (ст. 355 Цивільного кодексу України).

3. Зміст сервітуту (ст. 403 Цивільного кодексу України).

4. Поняття спадкування, склад спадщини (ст.1216, 1218 Цивільного кодексу України).

5. Оформлення права на спадщину (глава 89 Цивільного кодексу України).

6. Земельна ділянка, як об’єкт права власності (ст. 79 Земельного кодексу України).

7. Суб’єкти права власності на землю (ст. 80 Земельного кодексу України).

8. Підстави набуття права на землю (ст. 116 Землеьного кодексу України).

9. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду           (ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України).

10. Підстави припинення права власності на земельну ділянку (ст. 140 Земельного кодексу України).

11. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва ( ст.. 207 Земельного кодексу України).

12. Використання природних ресурсів на право власності (ст. 150 Господарського кодексу України).

13. Принципи земельного законодавства ( ст.. 5 Земельного кодексу України).

14. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його завдання (ст.3,4 Земельного кодексу України).

15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (ст. 15 Земельного кодексу України).

16. Використання земель житлової та громадської забудови (ст. 39 Земельного кодексу України).

17. Право власності на землю держави (ст. 84 Земельного кодексу України).

18. Право власності на землю іноземних держав (ст. 85 Земельного кодексу України).

19. Спільна власність на землю (ст. 86,87,89 Земельного кодексу України).

20. Поняття і форми права власності (ст.ст.  316, 325-327 Цивільного кодексу України).

21. Зміст та здійснення права власності. Непорушність права власності. (ст.ст.  317, 319, 321 Цивільного кодексу України).

22. Підстави припинення права власності (ст. 346 Цивільного кодексу України).

23. Поняття, види та строк договору (ст.ст.  626, 631 Цивільного кодексу України).

24. Підстави та наслідки зміни або розірвання договору (ст.ст.  651-653 Цивільного кодексу України). 

25. Поняття спадщини, строки та прийняття спадщини (ст.ст.  1216, 1268, 1270 Цивільного кодексу України).

26. Підприємство як організаційна форма господарювання, види підприємств (ст.ст.  62, 63 Господарського кодексу України).

27. Вимоги до позовної заяви, що встановлені Кодексом адміністративного судочинства України (ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України).

28. Відкриття провадження в адміністративній справі (ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства).

29. Права та обов’язки осіб, які беруть участь в адміністративній справі (ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

30. Принципи та завдання земельного законодавства (ст.ст.  4, 5 Земельного кодексу України).

31. Склад земель, категорії земель за основним цільовим призначенням (ст.ст. 18, 19 Земельного кодексу України).

32. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 22 Земельного кодексу України).

33. Визначення земель житлової та громадської забудови та порядок їх використання (ст.ст.  38, 39 Земельного кодексу України).

34. Права та обов’язки землекористувачів (ст.ст.  95, 96 Земельного кодексу України).

35. Порядок встановлення, дія та припинення дії земельного сервітуту. (ст.ст. 100-102 Земельного кодексу України).

36. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю або споруду (ст. 120 Земельного кодексу України).

37. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки (ст. 132 Земельного кодексу України).

38. Підстави припинення права користування земельною ділянкою (ст. 141 Земельного кодексу України.

39. Способи захисту прав на земельні ділянки (ст. 152 Земельного кодексу України).

40. Органи, що вирішують земельні спори (ст. 158 Земельного кодексу України).

41. Поняття, форма та строк договору оренди землі (ст.ст. 13, 14, 19 Закону України „Про оренду землі”).

42. Умови договору оренди землі (ст. 15 Закону України „Про оренду землі”).

43. Орендна плата за землю (ст.ст.  21-23 Закону України „Про оренду землі”).

 

Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та звітності

1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях (наказ Держказначейства України від І0.12.99 р. № 113).

2. Облік видатків та зобов’язань (наказ Держказначейства України                             від 13.12.2000 № 127).

3. Основні функції та завдання фінансово-бухгалтерської служби органу виконавчої влади (положення про Управління).

4. Порядок складання річних і квартальних звітів бюджетних установ (наказ Держказначейства України від 27.12.2001 №225).

5. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова КМУ від 28.02.2002  №228)

6. Основні завдання інвентаризації (п.7 наказу Мінфіну України від 11.08.94 № 69

7. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей (п.11.8 наказу Мінфіну України від 11.08.94  №69).

8. Інвентаризація розрахунків(п.11.11 наказу Мінфіну України від 11.08.94  №69).

9. Правові основи діяльності бюджетних організацій (положення про Держкомзем та положення про обласні Головні управління земельних ресурсів).

10. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні (Державний бюджет року, Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. №2542/III, постанова КМУ увід 21.12.2005 №1232).

11. Облік фінансування (наказ Держказначейства України від 13.12.2000  №127).

12. Принцип цільового використання бюджетних коштів (п.5 постанови КМУ від 28.02.2002  №228).

13. Оподаткування (Декрет КМУ від 26.12.92 №13-92 „Про прибутковий податок з громадян).

14. Складові частини бюджету (Державний бюджет року та Бюджетний кодекс України від 21.06.2001  №2542/III).

15. Захищені статті видатків бюджету (Державний бюджет року).

16. Облік основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (наказ Держказначейства України від17.07.2000 №64).

17. Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув (наказ Держказначейства України від 08.05.2001

18. Особливості майново-технічного забезпечення органів виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів” (із змінами).

19. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників (ст.130 КзпПУ).

20. Межі матеріальної відповідальності працівників. (ст.ст. 132, 133, 134 КзпПУ).

21. Особливості укладання письмових договорів про повну матеріальну відповідальність працівників. (ст.135 КзпПУ).

22. Порядок закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. (постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008р.  № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”).

23. Порядок проведення інвентаризації основних засобів (наказ Міністерства фінансів України, Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу” (із змінами).

24. Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів (розділ 6 Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства фінансів України, Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90).

25. Типові форми первинного обліку, порядок їх заповнення (наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 №352 “Про затвердження типових форм первинного обліку”).

26. Порядок списання основних засобів у бюджетних установах (наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 №126/137 “Про затвердження Типової інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ” (зі змінами).

 

 

Сектор внутрішнього аудиту

1 Об’єкт внутрішнього аудиту (п.2 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 № 1001).

2. Напрями проведення внутрішнього аудиту (Глава І розділу ІІІ                            Стандартів внутрішнього аудиту , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247 ).

3. Планування діяльності з внутрішнього аудиту (Глава ІІ розділу ІІІ                            Стандартів внутрішнього аудиту , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247).

4. Організація внутрішніх аудитів (Глава ІV розділу ІІІ                            Стандартів внутрішнього аудиту , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247).

5. Проведення внутрішнього аудиту (Глава V розділу ІІІ                            Стандартів внутрішнього аудиту , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247).

6. Документування ходу та результатів   внутрішнього аудиту ((Глава VІ розділу ІІІ Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247).

7. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (ст.9 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

8. Облік основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (Інструкції з бухгалтерського обліку   необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64).

8. Порядок інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69).

9. Порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ (Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181; Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314; Порядок відчуження об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803).

10. Випадки, в яких застосовується Порядок обчислення середньої заробітної плати (розділ І Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100);

11. Період за який обчислюється середня заробітна плата (розділ ІІ Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100).

12. Виплати, що включаються в розрахунок середньої заробітної плати (розділ ІІІ Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100).

13. Граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання і устаткування, комп’ютерів, придбання та утримання мобільних телефонів за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (постанова КМУ від 04.04.2001 № 332 „Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів”);

14. Порядок використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями (постанова КМУ від 04.06.2003 № 848 „Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями”).

15. Порядок формування бюджетних запитів (п.11 – п. 13 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228);                                 16. Складові частини кошторису бюджетних установ (п.1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228);                                 17. Порядок оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”).                                                                                                                                18. Порядок оплати по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (п.5 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001№439);                                                                                                                19. Порядок відшкодування витрат на відрядження (постанова КМУ від 23.04.1999 № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”).

 

 

Сектор кадрової роботи, професійної підготовки та підвищення кваліфікації

1. Правові засади кадрового забезпечення державної служби (Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 10.11.95 № 1035/95).

2. Основні завдання кадрової служби (постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912 “Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”).

3. Основні критерії формування кадрового резерву державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).

4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців (Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 10.11.95 № 1035/95).

5. Особливості прийняття на державну службу (ст.15 Закону України “Про державну службу”).

6. Умови проведення конкурсу при прийнятті на державну службу ( постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (із змінами).

7. Порядок присвоєння рангів державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 № 658).

8. Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань (наказ Головдержслужби України                                від 31.10.2003 № 122).

9. Строки трудового договору (ст.23 КЗпП України).

10. Випробування при прийнятті на роботу та строки випробування (ст.ст. 26,27 КЗпП України).

11. Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).

12. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП України).

13. Порядок вивільнення працівників (ст. 49-2 КЗпП України).

14. Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень (ст.ст.148,149 КЗпП України).

15. Пільги громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. при вивільненні працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією установи або скороченням чисельності або штату працівників ( ст.20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

16. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення ( ст.55 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”).

17. Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, повязаних з виконанням функцій держави (Указ Президента від 25.01.12 №33/2012).

18. Вихідна допомога при звільнені (ст. 44 КЗпП України).

19. Які види трудової діяльності зараховуються до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію (ст.56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”).

20. Види відпусток (ст.4 Закону України „Про відпустки”).

21. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України „Про відпустки”).

22. Право на відпустки у разі звільнення (ст.З Закону України „Про відпустки).

23. Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст. 6 Закону України «Про відпустки»).

 

Відділ документального, господарського та організаційного забезпечення

1. Якими основними документами регламентується діловодство.

2. Що таке номенклатура справ? Які є види номенклатури справ?

3. Які строки виконання документів визначено Примірною інструкцією з діловодства?

4. Із яких обов’язкових частин складається індекс вхідного документа

5. Яких основних вимог треба дотримуватися в оформленні вихідного документа – листа?

6. Які основні вимоги до оформлення додатків до документів?

7. Яким документом регламентується робота з документами із грифом “Для службового користування”? Які ставляться вимоги до друкування та розмноження документів  з грифом “ДСК”?(Розділ “Розмноження і розсилання (відправлення) документів”  Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 №1893).

8. Які особливості реєстрації вхідного документа з грифом “Для службового користування”? (Розділ “Приймання і облік документів”  Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 №1893).

9. Основні вимоги щодо складання та оформлення    службових   документів.

10. Порядок погодження документів.

11. Порядок  опрацювання та закриття  документів.

12. Організація  контролю,  безпосередній  контроль  та відповідальність за  виконання  документів.

13. Етапи  контролю за  виконанням  документів (пункт 3 Положення про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України).

14. Здійснення контролю,  інформування про стан виконання  конкретних завдань чи подання про перенесення  строків  виконання завдань,  визначених актами і дорученнями Президента України  (пункти 6-8 Положення про контроль за виконанням указів,  розпоряджень  і доручень Президента України).

15. Основні функції та завдання служби документального забезпечення .

16. Порядок приймання, розгляду та реєстрації документів.

Основні вимоги щодо складання та оформлення службових документів.

17. Порядок погодження документів.

18. Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів.

19. Оформлення копій документів.

20. Порядок підготовки та оформлення документів до засідань колегіальних органів.

21. Порядок складання номенклатур та формування справ.

22. Основні вимоги щодо підготовки справ до зберігання та використання.

23. Приймання і облік документів, які містять конфіденційну інформацію.

24. Зняття грифа «Для службового користування».

25. Збереження документів з грифом «ДСК». Перевірка їх наявності.

26. Облік, зберігання і використання печаток, штампів і бланків.

27. Основні завдання експертної комісії

28. Вимоги до складу експертної комісії.

29. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодної служби.

30. Сфера застосування Національного стандарта України ДСТУ 4163-2003.

31. Основний склад реквізитів документів.

32. Які вимоги до звернення і які звернення повертаються заявникові (ч.2,  6 ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»).

33. Дайте визначення, що таке пропозиція (зауваження) (ч.2 ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»).

34. Які звернення вважаються анонімними (ч.1 ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»).

35. Які терміни розгляду звернень громадян (ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»).

36. Дайте визначення, що таке заява (клопотання) (ч.3 ст. 3 Закону України «Про звернення громадян»).

37. Яку відповідальність несуть посадові особи за порушення законодавства про звернення громадян (ст. 24 Закону України «Про звернення громадян»).

38. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян (ст. 28 Закону України «Про звернення громадян»).

39. Дайте визначення, що таке скарга-звернення (ч.4 ст.3 Закону України «Про звернення громадян»).

40. Ким здійснюється нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян (ст. 29 Закону України «Про звернення громадян»).

41. Які права громадянина при розгляді заяви чи скарги (ст.18 Закону України «Про звернення громадян»).

 

 

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків громадськістю. 

1. Які форми підготовки та оприлюднення інформації мають право використовувати інформаційні служби для висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування? (ЗК «Про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» розділ 2, ст.. 6)

2. У якій формі здійснюється інформація про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади? ( Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”‘, розділ 3, стаття 11).

3. Які функції виконують інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування? ( Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 1, стаття 1).

4. Що означає термін „офіційна інформація органів державної влади”? ( Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, розділ 1, стаття 1).                                      

5. Які загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації? (Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» розділ 1 ст. 2).

6. Як здійснюється акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади? Чим визначається порядок доступу журналістів до інформації та документів органу державної влади? ( Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації, розділ 1, ст.3).