Зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, здійснюється від­повідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 502.

Так, пунктом 2 Порядку встановлено, що зміна цільово­го призначення земельної ділянки проводиться за подан­ням заяви її власника до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, або районної держадміністрації, якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту.

До заяви мають додаватися:

–          копія державного акта на право власності на земельну ділянку;

–          для громадянина — власника земельної ділянки — копія паспорта (серія, номер паспорта, коли і ким ви­даний та місце проживання);

–          документи щодо встановлених обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки;

–          обгрунтування необхідності зміни цільового призна­чення земельної ділянки із зазначенням її розміру. Рада розглядає заяву і в разі згоди на зміну цільового призначення земельної ділянки дає дозвіл на підготовку проекту її відведення.

Кожний власник самостійно має:

–          звернутися до місцевої ради із заявою про зміну цільо­вого призначення своєї земельної ділянки;

–          отримати дозвіл місцевої ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв’яз­ку із зміною її цільового призначення;

–          замовити виготовлення такого проекту землеустрою землевпорядній організацій, яка має ліцензію на про­ведення землевпорядних робіт;

–          подати раді на затвердження цей проект землеустрою.

Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, відповідно до частини першої статті 123 Земель­ного кодексу України, приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Після затвердження місцевою радою проекту землеуст­рою щодо відведення земельної ділянки та прийняття рішення про зміну її цільового призначення, власник та­кої ділянки має отримати новий державний акт на право власності на земельну ділянку з уже зміненим цільовим призначенням.

 

Землевпорядний віник №1 2012