ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Власник земельної ділянки на свій розсуд приймає рішення та продає належну йому земельну ділянку громадянину, юридичній особі (фермерському господарству), територіальній громаді або державі за ціною, визначеною у договорі. Для укладання такого договору сторонам необхідно звернутися до нотаріуса за місцем знаходження земельної ділянки або ж за місцем реєстрації однієї зі сторін. Продаж земельної ділянки може здійснюватися із розстроченням платежу. У цьому випадку права нового власника будуть обмежені, а саме: до повної виплати суми за договором він не може таку земельну ділянку продати, подарувати або іншим чином відчужити. Щодо «підмораторних » земель, усі ці дії можуть мати місце лише після відміни мораторію.

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

За цим договором власник земельної ділянки може подарувати її будь-якій особі на власний розсуд. Така угода є безоплатною та не може встановлювати обов’язок для обдарованого вчинити на користь дарувальника будь-які дії майнового або немайнового характеру. «Підмораторні» земельні ділянки після прийняття Закону «Про ринок землі» та відміни мораторію можна буде дарувати лише особам, які знаходяться в родинних відносинах з дарувальником.

ДОГОВІР РЕНТИ

За цим договором землевласник передає свою земельну ділянку у власність громадянину або юридичній особі, а взамін на весь період дії договору отримує рентну плату. Такий договір може мати певний строк дії або бути безстроковим, у тому числі пожиттєвим. Рентна плата може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт чи надання послуг — сторони договору самі визначають як розмір такої плати, так і її форму. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає земельну ділянку у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, — положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. За будь-якого варіанту обов’язково має виплачуватися рентна плата у формах, які передбачені в договорі. Такий договір є найбільш привабливим, на мій погляд, з точки зору набуття у власність земельних ділянок сільгосппризначення, в першу чергу для фермерів. Оскільки порядок використання землі майже не змінюється, він, як при оренді, сплачує певну плату (рентну) певний період, однак, на відміну від оренди, у випадку укладання договору ренти, фермер стає власником землі відразу. Для селян — власників пайових земель — такий договір також вигідний, оскільки вони гарантовано можуть отримувати рентну плату як у натуральній формі (зерно, сіно тощо), так і у відробітковій (рентоплатник може взяти договором на себе обов’язок у рахунок плати виорювати щорічно город, молотити зерно одержувача ренти та ін.), а, крім того, якщо договором буде передбачено, можуть ще додатково отримати певну суму коштів як за продаж своєї земельної ділянки.

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

За цим договором одна сторона (власник земельної ділянки або відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність земельну ділянку, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати цю особу утриманням та (або) доглядом довічно. Тобто особа, яка за цим договором стала власником земельної ділянки, бере на себе обов’язок за свій рахунок утримувати та (або) доглядати до смерті колишнього власника землі. Матеріальне забезпечення (гроші, продукти, ліки тощо), яке щомісячно має надаватися відчужувану, підлягає грошовій оцінці і фіксується у певній сумі. Якщо особа, яка взяла на себе обов’язок утримувати до смерті колишнього власника земельної ділянки (відчужувача), не виконує умови договору або виконує неналежним чином, такий договір — на вимогу відчужувача — рішенням суду розривається і земельна ділянка повертається у власність такої особи. На період дії цього договору (до смерті відчужувача) земельна ділянка не може бути продана, подарована або іншим чином відчужена її новим власником.

Землевпорядний вісник №10 2011