Статтею 41 Земельного кодексу України встановлено, що житлово-будівельним (житловим) та гаражно-бу¬дівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передають¬ся безоплатно у власність або надаються в оренду в розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої місто¬будівної документації.

Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні коо¬перативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.
Отже, якщо існуючий гаражно-будівельний кооператив зареєстровано відповідно до вимог чинного законодавства, він має законне право на отримання земельної ділянки у власність шляхом безоплатної її передачі відповідно до статті 41 Земельного кодексу — саме під будівництво та експлуатацію гаражів у межах існуючої земельної ділянки.
У випадку, якщо гаражно-будівельний кооператив бажа¬тиме отримати окремо земельну ділянку, наприклад, під СТО або для розміщення офісного приміщення, він може це зробити або шляхом оформлення оренди, або за іншими цивільно-правовими угодами.

Щодо поділу гаражно-будівельних кооперативів на існу¬ючі (вже побудовані гаражі) та новостворені (на вільних від забудови земельних ділянках), слід зауважити, що такий поділ є надуманим і таким, що не відповідає чинному зако¬нодавству. Так, зокрема, відповідно до статті 134 Земель¬ного кодексу вільні від забудови земельні ділянки та права на них підлягають продажу на конкурентних засадах (зе¬мельних аукціонах). Виключенням з цього є, відповідно до частини другої цієї ж статті, можливість отримати земель¬ну ділянку громадянином для будівництва індивідуального гаража.
Землевпорядний вісник № 11 2011р.