Відповідно до статті 9 вищезгаданого Закону орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки.У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходить права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки. Згідно із статтею 128 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. До заяви (клопотання) додаються:

– документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

–  копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу.

Отже, істотним моментом в питанні придбання землі є наявність на передбачуваній до продажу земельній ділянці об’єктів нерухомості, що належать покупцеві.В розумінні статті 134 Земельного кодексу України продаж земельних ділянок державній і комунальній власності громадянам і юридичним особам здійснюється на конкурентній основі (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що належать покупцям цих ділянок.