Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року  № 580 затверджено тимчасовий порядок, який визначає механізм взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру на період реалізації пілотного проекту під час погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.  (детальніше тут)

Так, з початку впровадження принципу екстериторіальності при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, експертами територіальних органів Держгеокадастру в Івано-Франківській області прийнято до опрацювання з інших областей  понад 34 тис. примірники землевпорядної документації. Водночас,  за цей же період на погодження до інших областей направлено близько 33 тис. проектів землеустрою.

Вже цьогоріч, на розгляд експертів Івано-Франківщини надійшло 10711 проекти землеустрою,  що розроблені в інших областях. На сьогодні, фахівці опрацювали 9944 проекти, 767 примірники землевпорядної документації – перебувають на розгляді. Погодження експертів отримали 7464  проекти землеустрою, а 2480 – через наявність суттєвих зауважень, повернуті розробникам з негативними висновками та потребують доопрацювання. Слід також зазначити – всі   опрацьовані згідно відведеного законодавством часу. Однак, надання негативного висновку та відмова у погодженні проекту землеустрою, обумовлені як правило, не відповідністю вимогам ст.50  Закону України «Про землеустрій». Також причинно-наслідкова негативна оцінка документації із землеустрою спостерігається при: відсутності топографо-геодезичного знімання під час формування земельної ділянки, прив’язки до Державної геодезичної мережі під час топографо-геодезичного знімання, зміни цільового призначення земельної ділянки, тощо.

На погодження до інших областей у 2019 році територіальними органами Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області було направлено 9392 одиниці землевпорядної документації, з них: 6167 – погоджено, 1892 – повернуто на доопрацювання, 1133 проекти – знаходяться в роботі.

Загалом же, застосування практики екстериторіального погодження унеможливлює безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою з посадовими особами, як однієї із складових службових зловживань чи корупційних діянь, суттєво спрощує погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з мінімальними витратами як для набувача права на земельну ділянку (замовника документації із землеустрою), так і для системи Держгеокадастру в цілому. Позитивним чинником  в реалізації земельної реформи також є впровадження  електронного сервісу. Більше 7000 проектів щодо відведення земельних ділянок на території Івано-Франківської області надійшло від землевпорядних організацій в онлайн режимі через електронний портал  https://e.land.gov.ua/