budgetБюджетом Івано-Франківської області на фінансування регіональної цільової програми заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року на 2012 рік передбачено 1,5 млн.грн. Слід зазначити, що на початку минулого року тільки у 5 районах області були затверджені відповідні місцеві програми. На даний час затверджено місцеві програми у всіх районах (програма у Городенківському районі розроблена та виноситься на розгляд сесії районної ради у березні).

Також в місцевих бюджетах області на 2012 рік закладені видатки на роботи з інвентаризації земель та розмежування земель державної та комунальної власності в сумі – 3925,2 тис. грн.(Коломийська міська рада- 289,5тис. грн., Калуська міська рада – 2500,0 тис. грн.), з них: в районних бюджетах – 80,0 тис. грн, в бюджетах міст обласного значення – 3269,5 тис. грн. з сільських, селищних, міських бюджетів на ці цілі заплановані видатки в сумі –575,74 тис. грн. Таким чином у 2012 році очікується фінансування даних робіт близько 70% від потреби у рік. Нагадаємо, що земельна реформа в Івано-Франківській області відбувалась відповідно до заходів передбачених Програмою земельної реформи в області до 2010 року зі змінами у 2008 році. Загалом Програмою було передбачено проведення 15 заходів із загальним об’ємом фінансування більше 50 млн. грн. Профінансовано за період 2004-2010 роки на загальну суму 24 млн. грн., що складає тільки 40% від запланованого фінансування.  Незважаючи на проведений значний обсяг робіт по земельній реформі, є ще багато завдань та питань, які потребують свого поетапного вирішення. На сьогодні ситуація щодо володіння, користування, розпорядження та охороною землею є визначеною, але потребує впровадження ряду невідкладних заходів та вирішення актуальних завдань.