Відповідну постанову №7350 подали 9 депутатів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63114