Уряд затвердив Порядок проведення інвентаризації земель. Документом установлюються вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель. Це дозволить забезпечити наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити рівень контролю за використанням та охороною земель.

Цим документом слід керуватися під час здійснення землеустрою та складання за її результатами технічної документації із землеустрою.

Інвентаризацію земель проводять в рамках адміністративно-територіальних одиниць, територій, межі яких визначені проектами формування територій та встановлення меж сільських, селищних рад, масивів земель сільськогосподарського призначення, окремих земельних ділянок.

Підставою для проведення інвентаризації земель є, зокрема, рішення відповідного органу виконавчої влади  або органу місцевого самоврядування про виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками технічної документації, а також судові рішення.

Підставою для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення є:

– для земель державної власності – рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою;

– в інших випадках — рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої розташований масив.

Проведення державної інвентаризації земель забезпечує Держгеокадастр України або його територіальний орган, що забезпечує відповідний наказ  про проведення державної інвентаризації земель.

Під час проведення інвентаризації земель площу земельної ділянки зазначають до 1 кв. метра. При цьому враховують граничну похибку масштабу плану в разі, коли координати поворотної точки межі визначаються з точністю до 0,01 метра.

За результатами проведеної інвентаризації земель розробники технічної документації:

1) розробляють технічну документацію відповідно до статті 57 Закону України “Про землеустрій”;

2) погоджують технічну документацію в порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу України;

3) подають копії матеріалів, отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, до місцевого фонду документації із землеустрою в паперовій та електронній (цифровій) формі.

Джерело: постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05.06.2019 р. № 476