В Офіційному віснику України (www.ovu.com.ua) у виданні №99 від 23.12.2016 за порядковим номером 3246 опубліковано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.12.2016 №509 “Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за №1646/29776.

Ознайомитися з порядком можна за посиланням:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16#n13