23 травня 2018 р., в приміщенні Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області проведено семінар -навчання з питань реєстрації у системі електронного документообігу “ДОК ПРО 3”, ведення загального діловодства, діловодства із зверненнями громадян та запитами на отримання публічної інформації, організації роботи щодо проведення особистого прийому громадян у системі землевпорядної служби Прикарпаття.

Зокрема,  працівникам структурних підрозділів Головного управління, що проводять діяльність у районах та містах області, акцентовано на питаннях ведення загального діловодства та оформлення документів відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства  в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 17.01.18 № 55 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-dokumentuvannya-upravlinskoyi-diyalnosti, реєстрації у системі електронного документообігу відповідно до новостворених картотек, реєстрації звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, контроль за дотриманням термінів розгляду відповідно до Закону “Про звернення громадян” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 та Закону ” Про доступ до публічної інформації” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 , тощо.